تبلیغات
CLSK - لینوس كارل پاولینگ
 

لینوس كارل پاولینگ

نوشته شده توسط :سپهر کیهانی
یکشنبه 8 فروردین 1389-10:17 ق.ظ

پاولینگ ، لینوس كارل در سال ۱۹۵۴ نخستین جایزه نوبل خود را به خاطر پژوهش در پیوند شیمیایی بین اتمها در رشته شیمی دریافت كرد. در سال ۱۹۶۲ به خاطر پیشگامی در مبارزه علیه سلاحهای اتمی ، جایزه صلح نوبل به او داده شد. تنها كسی بود كه هفت سال پس از دریافت جایزه نوبل شیمی و یكسال پیش از دریافت جایزه نوبل صلح ،دیپلم دبیرستان را گرفت. پاولینگ و مادام كوری تنهادانشمندانی هستند كه تاكنون دو بار جایزه نوبل گرفته اند. از گفته های پاولینگ است: من هر وقت سیگار را لای انگشت یا كنار لب یك شخصیت مهم می بینم كه تصمیم او تا اندازه ای در سرنوشت دیگران موثر است،ناراحت می شوم زیرا بعید می دانم كه او با منطق كامل در كارها تصمیم بگیرد. زیست شیمیدان آمریكایی ، در شهر پرتلند از ایالات اورگون زاده شد. سرگرمی او در اوان شباب اغلب ،طرح پرسشهای علمی بود. در یازده سالگی به گردآوری حشره ها پرداخت و این كار او را به خواندن كتاب حشره شناسی كشانید. در ۱۳ سالگی در كتابخانه خانوادگی خود یك كتاب شیمی به دست آورد و در زیر زمین منزل خود یك آزمایشگاه ساخت. هنگامی كه... پاولینگ ، لینوس كارل در سال ۱۹۵۴ نخستین جایزه نوبل خود را به خاطر پژوهش در پیوند شیمیایی بین اتمها در رشته شیمی دریافت كرد. در سال ۱۹۶۲ به خاطر پیشگامی در مبارزه علیه سلاحهای اتمی ، جایزه صلح نوبل به او داده شد. تنها كسی بود كه هفت سال پس از دریافت جایزه نوبل شیمی و یكسال پیش از دریافت جایزه نوبل صلح ،دیپلم دبیرستان را گرفت. پاولینگ و مادام كوری تنهادانشمندانی هستند كه تاكنون دو بار جایزه نوبل گرفته اند. از گفته های پاولینگ است: من هر وقت سیگار را لای انگشت یا كنار لب یك شخصیت مهم می بینم كه تصمیم او تا اندازه ای در سرنوشت دیگران موثر است،ناراحت می شوم زیرا بعید می دانم كه او با منطق كامل در كارها تصمیم بگیرد. زیست شیمیدان آمریكایی ، در شهر پرتلند از ایالات اورگون زاده شد. سرگرمی او در اوان شباب اغلب ،طرح پرسشهای علمی بود. در یازده سالگی به گردآوری حشره ها پرداخت و این كار او را به خواندن كتاب حشره شناسی كشانید. در ۱۳ سالگی در كتابخانه خانوادگی خود یك كتاب شیمی به دست آورد و در زیر زمین منزل خود یك آزمایشگاه ساخت. هنگامی كه به كالج اورگون واردشد،قصد داشت كه در رشته مهندسی شیمی درس بخواند. در ۱۹۲۲ به درجه كارشناسی رسید. در دانشگاههای مونیخ ،كپنهاگ و زوریخ هم درس خواند.سپس از انستیتو تكنولوژی كالیفرنیا در ۱۹۲۵ به دریافت درجه دكتری نایل آمد. در این هنگام عشق او به مطالعه و پژوهش در زمینه های اساسی شیمی فزونی یافت و پس از یكسال گذراندن دوره فوق دكتری در علوم پایه دانشكده به انستیتو تكنولوژی كالیفرنیا پیوست و از آنجا زندگی خود را همراه با نام و شهرت علمی آغاز كرد. یك سال پس از دكتری ، بورس تحصیلی از بنیاد گاگنهایم در كپنهاگ دریافت كرد، در همین دوران به مطالعه نظریه جدید مكانیك كوانتومی پرداخت كه در همان سالها توسط شرودینگر منتشر شده بود. از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۵ مقاله هایی در زمینه نظریه پیوند ظرفیت منتشر كرد كه در واقع پایه و بنیان تفسیر تازه ای از پیوند شیمیایی را استوار ساخت. در ۱۹۲۷ استاد شیمی و مدیر آزمایشگاه انستیتوتكنولوژی كالیفرنیا شد. در سالهای اولیه كارش در این انستیتو از خاصیت پراش پرتو ایكس در مواد برای اندازه گیری فاصله میان اتمها در مولكول و بلور بهره گرفت . با بهره گیری از این پرتو،پاولینگ به بسیاری از رازهای ساختار بلورها و نیروهایی پی برد كه ذره های آنها را به هم پیوند داده است. پشتكار و پژوهشهای وی در این انستیتو سبب شد كه این موسسه آموزشی به یكی از مركزهای پژوهشی زیست شیمی در جهان مبدل شود. پاولینگ روشهای شیمی فیزیك را برای گشودن بسیاری از مسألههای پزشكی به كار برد. وی ساختار پروتئینها و گلبولهای سرخ خون را بررسی كرد و سرانجام اصطلاح بیماری مولكولی را برای برخی از بیماریهای روانی به كار برد. پاولینگ و استبوری با بهره گیری از روش شكست پرتو در باره پروتئینهای رشتهای و كندو رو و پروتس در مورد پروتئینهای كروی شكل، پژوهشهای دامنه داری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه هر مولكول پروتئین باید دارای شكل فضایی ویژه ای با بعدهای معین باشد تا بتواند كار زیستی مربوط به خود را به انجام برساند. در سال ۱۹۳۱ مفهوم اوربیتال هیبریدی را به صورت مقاله طولانی در مجله انجمن شیمی آمریكا منتشر كرد.به گفته او بحث مفصل اتم كربن چهار وجهی و اوربیتالهای پویندی هیبریدی تا سه سال منتشر نشد زیرا توابع موجی ، بسیار پیچیده هستند. محاسبه های او چنان پیچیده بود كه می اندیشید، دیگران را قانع نخواهد كرد. به گفته خود او این مفهوم كه اوربیتالهای S۲ و P۲ كربن برای تشكیل چهار اوربیتال هیبریدی هم ارز، آمیزش می یابند، در یكی از روزهای ماه دسامبر ۱۹۳۰ به اندیشه وی راه یافت و او مانده روز را تا پاسی از شب برای گسترش این مفهوم و اندیشه گذرانیده است. پاولینگ می گوید: از همین اندیشه ساده بود كه آگاهیهای فراوانی به دست میآید. من هنوز هم از آن بهره می گیرم . در بیست سال اخیر .حدود ۲۰ مقاله علمی درباره پیوندهای شیمیایی تشكیل شده به وسیله فلزهای واسطه، براساس همان ایده ،هیبریدسازی اوربیتالها ، منتشر كرده ام. پاولینگ سخنرانیهای فرهنگستانی ارزنده ای ایراد كرد. وی كارهای برجسته ای در زمینه طیف خطی و كاربرد نظریه كوانتوم در شیمی و هم در زمینه ساختار مولكولی و ظرفیت شیمیایی انجام داد. در این مورد اخیر،نظریه رزنانس یا تشدید را در شیمی وارد كرد.نظریه ای كه عدهای از شیمیدانان از آن انتقاد می كنند، اما اغلب آن را به طور مرتب به كار می برند. او توجهی دقیق به اندازه اتمها در مولكولهای گوناگون داشت. او نظریه پیوندهای فلزی را پیشنهاد كرد. با سایر همكارانش وجود ساختار مارپیچی پروتئینها را ثابت كرد و طرفدار این نظریه بود. اسید پرگزنیك به فرمول مولكولی را به دست آورد و ثابت كرد كه گازهای كمیاب هوا میل تركیبی دارند. با همكاری كمبل و پرسمان پادتنها را سنتز كرد. در ۱۹۴۸ مدال دیوی را گرفت و به نظریه الكترونگاتیوی مفهومی كمی داد و تفاوت خواص پیوندهای یونی و كووالانسی را روشن كرد. در ۱۹۳۹ پاولینگ واحد نسبی برای الكترونگاتیوی عنصرها را منظم كرد. كمترین مقدار برای سزیم (Cs) و یا فرانسیم (Fr) و بیشترین مقدار آن برای فلوئور بود. بنابراین فلوئور ، الكترونگاتیوترین عنصرهاست. به خاطر پژوهشهایش درباره درشت مولكولها به ویژه درباره مولكولهای متصل به پروتئین جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۵۴ به او داده شد. پاولینگ حساسیت ژرفی نسبت به رفاه مردم داشت و برای بیدار كردن وجدان جامعه و توجه مردم به مسئولیتهای تازه ای كه در عصر هسته ای به عهده دارند، تلاش می كرد. پاولینگ هنگام پژوهش درباره مساله های مربوط به وراثت به طور مرتب ، زیانهای ناشی از سلاحهای اتمی را مورد توجه قرار داد و در مورد تاثیرهای ژنتیكی مواد رادیواكتیوی كه در نتیجه آزمایشهای هسته ای در جو زمین وارد میشوند، پژوهش كرد. از این رو در اوایل ۱۹۵۸ دادخواستی با امضای ۹۳۲۵ دانشمند به سازمان ملل متحد ارائه داد كه در آن خواسته شده بود تا آزمایشهای هستهای در فضا را تحریم كنند. كوششهای وی منجر به تعیین مهلت قانونی شد و در نتیجه بیش از ۱۰۰ كشور عضور سازمان ملل قرار داد تحریم آزمایشهای هسته ای در فضا را امضا كردند. پاولینگ برای آگاهی مردم و توجه جامعه به نیاز مبرمی كه به صلح دایمی حس می شود، كتابی تحت عنوان جنگ بس است نوشته است .وی حتی علیه آزمایشهای اتمی كشورهای متحد آمریكا و شوروی قدیم به سختی بپاخاست. نظر وی این است كه بقای تمدن و زیست وابسته به منع سلاحهای اتمی است. او در طول زندگی بارها در مباحثه های همگانی شركت كرد. گاه این مباحثه ها و مناظره ها مورد تمسخر قرار می گرفت . به خاطر این كوششها و تلاشها جایزه صلح نوبل سال ۱۹۶۲ را به وی دادند. در سال ۱۹۳۹ كتابی تحت عنوان ماهیت یا طبیعت پیوند شیمیایی منتشر كرد كه تاثیر بسزایی برهمه پژوهشها در رشته های گوناگون شیمی برجای گذاشت و در این كتاب پیوند كووالانسی و یونی را به تفصیل شرح داد. فرضیه پاولینگ درباره نقش اوربیتال در تشكیل پیوند شیمیایی و همچنین نظریه او در مورد توجیه خواص غیر قابل انتظار بنزن و ….و برخی مولكولهای دیگر نقش مهمی در پیشرفت علم شیمی داشته است. پاولینگ بیش از ۳۰۰ مقاله علمی به چاپ رسانید و چندین كتاب به غیر از جنگ بس است و طبیعت پیوندهای شیمیایی نوشته است كه مورد توجه همگان قرار گرفته است. مقدمهای بر مكانیك كوانتوم با همكاری ویلسن، شیمی عمومی و شیمی كالج از جمله تالیفهای اوست. پاولینگ با بهره گیری از ممان دو قطبی یك تركیب ، خصلت نسبی یونی پیوند كووالانسی آن تركیب را محاسبه كرده است. پاولینگ در ۱۹۳۹ گفته است: ممكن است درباره ساختار هر ماده با انواع پیوندهایش گفتگو كرد و با این روش خواص مشخص آن را پیش بینی كرد. شهرت پاولینگ از حدود آزمایشگاه او گذشت و در سراسر گیتی گسترش یافت . هیچ یك از شیمیدانهای معاصر به اندازه او در درك مفهوم پیوندهای شیمیایی به ما كمك نكرده اند.امروزه، كتابی در شیمی نمی توان یافت كه اندیشه های پاولینگ در آن نفوذ نكرده باشند. او مرد بسیار اندیشمندی بود و هفده مدال افتخار به دست آورد. پاولینگ بر این باور بود كه ، ویتامین ث هوش را زیاد می كند! حدود ۱۳۴۹ ه- خ پاولینگ كتابی با عنوان ویتامین ث در مقابله با بیماریها منتشر كرد و روی جلد آن نوشت یك برنده جایزه نوبل به شما می گوید كه چگونه از بیماریها پیشگیری كنید و تندرستی خود را به دست آورید. این كتاب كه نمایشگر بخشی از پژوهشهای پاولینگ در زمینه زیست شناسی است سبب شد كه آوازه شهرتش به همه جا برسد. پاولینگ در این كتاب چنین آورده است. از ویتامین ث میتوان در مقابله با بیماریهایی كه ویروسشان از راه بینی به مغز می رسد استفاده كرد.نظر پاولینگ در این باره از جهت علمی و پزشكی به هیچ وجه تایید نشد و اغلب متخصصان با آن مخالفت كردند. دوست نزدیك او پروفسور گوتیه می گوید، پروفسور پاولینگ به عنوان یك شیمیدان خوب می داند كه یك مولكول چیست ، اما او درباره پزشكی هیچ نمی داند و تجربه ای ندارد،او شاید به واقعیتی رسیده باشد، اما در ارائه آن به این صورت شتاب كرده است و من گمان می كنم كه در این مورد تحت تاثیر كسانی قرار گرفته باشد .به هر حال پاولینگ برای نوشتن و نشر آن مطلبی كه به نظرش بسنده آید،آزاد است. اما برای ارائه نظریه هایش هیچ نیازی ندارد كه جمله« یك برنده جایزه نوبل به شما میگوید...»را در آغاز كتابش چون كلامی از انجیل یادآور شود .زیرا برنده جایزه نوبل هم می تواند، اشتباه كند،به ویژه اگر در راهی گام گذارد كه به هیچ وجه در تخصص او نیست. پاولینگ در مقدمه كتابش شرح می دهد، انگیزه ای كه مرا به نوشتن این مجموعه درباره ویتامین ث واداشت عبارت بود از نامه ای كه در ماه آوریل ۱۹۶۶ از دكتر استون زیست شیمیدان مشهور داشتم، من یك ماه پیش از دریافت این نامه او را در نیویورك ملاقات كرده بودم . استون در نامه اش یادآوری كرده بود كه پاولینگ می تواند تا پانزده یا بیست سال دیگر هم به راحتی زندگی كند، مشروط بر این كه از رژیم ویتامین ث كه نتیجه ۳۰ سال پژوهشهای استون است پیروی كند.پاولینگ و همسرش به دستورهای دكتر استون عمل كردند و بسیار زود نتیجه مثبت گرفتند. پاولینگ در یك كنگره پزشكی گفت: من هر وقت سیگار را لای انگشت یا كنار لب یك شخصیت مهم می بینم كه تصمیم او تا اندازه ای در سرنوشت دیگران موثر است، ناراحت می شوم ،زیرا بعید می دانم كه او با منطق كامل تصمیم بگیرد. در نوروز ۱۳۵۴ ه .خ پاولینگ به دعوت جامعه شیمیدانهای ایران برای ایراد سخنرانی در نخستین كنگره شیمیدانهای ایران به كشور ما آمد. این كنگره در دانشگاه شیراز تشكیل شد. در همان كنگره پاولینگ درباره مصرف زیاد قند در ایران چنین گفت: مصرف زیاد قند، ایرانیها را به حمله قلبی تهدید می كند. پاولینگ در روز یكشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ م ) در كالیفرنیا در گذشت.

تبادل لینک خودکار رندوب - ثبت لینک خودکار رندوب

درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By rondweb